برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
سرمقاله / گله‌ای دوباره از جشنواره ی نقد (19356 مشاهده)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (4710 مشاهده)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (4173 مشاهده)
شناسنامه (4167 مشاهده)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (3249 مشاهده)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (3101 مشاهده)
نقد تألیف/ خانه‌ای روی آب/ نقد و بررسی رمان جنایتکار اعتراف می‌کند (2961 مشاهده)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (2766 مشاهده)
واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز (2724 مشاهده)
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (2701 مشاهده)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (2691 مشاهده)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (2650 مشاهده)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (2647 مشاهده)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (2639 مشاهده)
سخن سردبیر (2573 مشاهده)
سهم کودکان از افسانه‌های آذربایجان (2565 مشاهده)
خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی» (2540 مشاهده)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (2540 مشاهده)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (2527 مشاهده)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (2525 مشاهده)
رویکرد دوباره ادبیات کودک معاصر به کتابهای مذهبی (2479 مشاهده)
راه های رسیدن به همه اهداف فرهنگی از مسیر کتاب کودک می گذرد (2470 مشاهده)
جایگاه نقد کتاب کودک در رسانه ها؛ دردی که نیست! (2426 مشاهده)
نگارش به شیوه کلاژ ادبی (2412 مشاهده)
خواننده نهفته در شماره تلفن بهشت (2408 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (1017 دریافت)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (981 دریافت)
اولین کتاب های نظری ادبیات کودک در ایران (761 دریافت)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (676 دریافت)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (574 دریافت)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (558 دریافت)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (495 دریافت)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (476 دریافت)
آبی برای گنجشک های کویر (377 دریافت)
اخبار نقد کتاب کودک و نوجوان پاییز 96 (375 دریافت)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (365 دریافت)
کتاب‌های تازه منتشر شده (336 دریافت)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (312 دریافت)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (295 دریافت)
ایجاد مسئولیت در برابر محیط زیست (286 دریافت)
تأثیر ادبیات دینی در رشد بینش دینی کودکان و نوجوانان (285 دریافت)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (260 دریافت)
هفت سلحشور و من / سلحشوران ‌پارله‌آن (259 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه (251 دریافت)
تصویر جنگ و جانباز در شعر کودک و نوجوان (249 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (247 دریافت)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (242 دریافت)
داستا نهای تمثیلی و روایت های روزگار ما (240 دریافت)
«نقطه‌» آغاز راه دگرگونی / ابعاد روایتمندی و نقد و تحلیل جامعه‌شناختی داستانِ «نقطه‌» (236 دریافت)
واکاوی کسری های یک گردآوری/ نقدی بر کتاب «کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان» (234 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4803 بازدید)
کودک و نوجوان ( 4359 بازدید)
شیوه نامه ( 3845 بازدید)
هیئت تحریریه ( 3674 بازدید)
شماره تماس جهت اشتراک ( 3064 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 3024 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 2784 بازدید)
اطلاعیه ( 1568 بازدید)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 1501 بازدید)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 1291 بازدید)
پوزش از منتقدان همکار ( 1277 بازدید)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 1269 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 882 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 867 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 854 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 850 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 802 بازدید)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 651 بازدید)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 615 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 613 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 583 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 573 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 566 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 565 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 745 چاپ)
هیئت تحریریه ( 595 چاپ)
شیوه نامه ( 519 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 445 چاپ)
شماره تماس جهت اشتراک ( 442 چاپ)
کودک و نوجوان ( 414 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 413 چاپ)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 339 چاپ)
اطلاعیه ( 242 چاپ)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 239 چاپ)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 232 چاپ)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 199 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 197 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 168 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 158 چاپ)
شماره 19 و 20 فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 146 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 117 چاپ)
پرداخت حق‌التالیف‌های معوق ( 115 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 110 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 97 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 97 چاپ)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 97 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 96 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | children & young adults Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb