برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
سرمقاله / گله‌ای دوباره از جشنواره ی نقد (19098 مشاهده)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (4292 مشاهده)
شناسنامه (3904 مشاهده)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (3662 مشاهده)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (2881 مشاهده)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (2677 مشاهده)
نقد تألیف/ خانه‌ای روی آب/ نقد و بررسی رمان جنایتکار اعتراف می‌کند (2401 مشاهده)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (2393 مشاهده)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (2345 مشاهده)
واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز (2332 مشاهده)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (2312 مشاهده)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (2303 مشاهده)
سخن سردبیر (2262 مشاهده)
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (2254 مشاهده)
خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی» (2238 مشاهده)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (2235 مشاهده)
راه های رسیدن به همه اهداف فرهنگی از مسیر کتاب کودک می گذرد (2206 مشاهده)
رویکرد دوباره ادبیات کودک معاصر به کتابهای مذهبی (2176 مشاهده)
جایگاه نقد کتاب کودک در رسانه ها؛ دردی که نیست! (2151 مشاهده)
خواننده نهفته در شماره تلفن بهشت (2148 مشاهده)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (2140 مشاهده)
نگارش به شیوه کلاژ ادبی (2138 مشاهده)
بوک برد: مجله بین المللی ادبیات کودکان (2122 مشاهده)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (2112 مشاهده)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (2108 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (1017 دریافت)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (981 دریافت)
اولین کتاب های نظری ادبیات کودک در ایران (761 دریافت)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (676 دریافت)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (574 دریافت)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (558 دریافت)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (495 دریافت)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (476 دریافت)
آبی برای گنجشک های کویر (377 دریافت)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (365 دریافت)
اخبار نقد کتاب کودک و نوجوان پاییز 96 (312 دریافت)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (312 دریافت)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (295 دریافت)
ایجاد مسئولیت در برابر محیط زیست (286 دریافت)
کتاب‌های تازه منتشر شده (272 دریافت)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (260 دریافت)
هفت سلحشور و من / سلحشوران ‌پارله‌آن (259 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه (251 دریافت)
تصویر جنگ و جانباز در شعر کودک و نوجوان (249 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (247 دریافت)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (242 دریافت)
داستا نهای تمثیلی و روایت های روزگار ما (240 دریافت)
«نقطه‌» آغاز راه دگرگونی / ابعاد روایتمندی و نقد و تحلیل جامعه‌شناختی داستانِ «نقطه‌» (236 دریافت)
کتاب های نظری ادبیات کودک و نوجوان در نیمه اول دهه چهل (234 دریافت)
دوستی از پس سیم های خاردار (231 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4358 بازدید)
کودک و نوجوان ( 3815 بازدید)
شیوه نامه ( 3505 بازدید)
هیئت تحریریه ( 3292 بازدید)
شماره تماس جهت اشتراک ( 2740 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 2664 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 2365 بازدید)
اطلاعیه ( 1167 بازدید)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 1096 بازدید)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 884 بازدید)
پوزش از منتقدان همکار ( 875 بازدید)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 851 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 742 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 732 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 717 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 710 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 667 بازدید)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 609 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 525 بازدید)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 520 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 498 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 488 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 481 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 474 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 662 چاپ)
هیئت تحریریه ( 512 چاپ)
شیوه نامه ( 452 چاپ)
شماره تماس جهت اشتراک ( 374 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 372 چاپ)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 333 چاپ)
کودک و نوجوان ( 333 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 330 چاپ)
اطلاعیه ( 168 چاپ)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 162 چاپ)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 154 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 149 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 127 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 125 چاپ)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 120 چاپ)
شماره 19 و 20 فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 105 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 97 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 89 چاپ)
پرداخت حق‌التالیف‌های معوق ( 81 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 78 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 77 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 76 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 73 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | children & young adults Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb