برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
سرمقاله / گله‌ای دوباره از جشنواره ی نقد (19180 مشاهده)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (4424 مشاهده)
شناسنامه (3984 مشاهده)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (3820 مشاهده)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (2989 مشاهده)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (2799 مشاهده)
نقد تألیف/ خانه‌ای روی آب/ نقد و بررسی رمان جنایتکار اعتراف می‌کند (2556 مشاهده)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (2482 مشاهده)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (2478 مشاهده)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (2442 مشاهده)
واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز (2431 مشاهده)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (2416 مشاهده)
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (2401 مشاهده)
سخن سردبیر (2365 مشاهده)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (2364 مشاهده)
خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی» (2322 مشاهده)
راه های رسیدن به همه اهداف فرهنگی از مسیر کتاب کودک می گذرد (2294 مشاهده)
رویکرد دوباره ادبیات کودک معاصر به کتابهای مذهبی (2269 مشاهده)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (2266 مشاهده)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (2243 مشاهده)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (2236 مشاهده)
جایگاه نقد کتاب کودک در رسانه ها؛ دردی که نیست! (2235 مشاهده)
خواننده نهفته در شماره تلفن بهشت (2229 مشاهده)
نگارش به شیوه کلاژ ادبی (2228 مشاهده)
سهم کودکان از افسانه‌های آذربایجان (2226 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (1017 دریافت)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (981 دریافت)
اولین کتاب های نظری ادبیات کودک در ایران (761 دریافت)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (676 دریافت)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (574 دریافت)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (558 دریافت)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (495 دریافت)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (476 دریافت)
آبی برای گنجشک های کویر (377 دریافت)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (365 دریافت)
اخبار نقد کتاب کودک و نوجوان پاییز 96 (332 دریافت)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (312 دریافت)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (295 دریافت)
کتاب‌های تازه منتشر شده (293 دریافت)
ایجاد مسئولیت در برابر محیط زیست (286 دریافت)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (260 دریافت)
هفت سلحشور و من / سلحشوران ‌پارله‌آن (259 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه (251 دریافت)
تصویر جنگ و جانباز در شعر کودک و نوجوان (249 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (247 دریافت)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (242 دریافت)
داستا نهای تمثیلی و روایت های روزگار ما (240 دریافت)
«نقطه‌» آغاز راه دگرگونی / ابعاد روایتمندی و نقد و تحلیل جامعه‌شناختی داستانِ «نقطه‌» (236 دریافت)
کتاب های نظری ادبیات کودک و نوجوان در نیمه اول دهه چهل (234 دریافت)
دوستی از پس سیم های خاردار (231 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4508 بازدید)
کودک و نوجوان ( 3965 بازدید)
شیوه نامه ( 3602 بازدید)
هیئت تحریریه ( 3410 بازدید)
شماره تماس جهت اشتراک ( 2840 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 2768 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 2503 بازدید)
اطلاعیه ( 1303 بازدید)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 1230 بازدید)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 1019 بازدید)
پوزش از منتقدان همکار ( 1009 بازدید)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 990 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 789 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 777 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 764 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 755 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 713 بازدید)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 610 بازدید)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 553 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 550 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 515 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 508 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 506 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 500 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 687 چاپ)
هیئت تحریریه ( 541 چاپ)
شیوه نامه ( 470 چاپ)
شماره تماس جهت اشتراک ( 394 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 393 چاپ)
کودک و نوجوان ( 359 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 354 چاپ)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 334 چاپ)
اطلاعیه ( 193 چاپ)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 187 چاپ)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 178 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 150 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 148 چاپ)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 145 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 133 چاپ)
شماره 19 و 20 فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 118 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 98 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 90 چاپ)
پرداخت حق‌التالیف‌های معوق ( 88 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 78 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 78 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 76 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 74 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | children & young adults Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb