برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
سرمقاله / گله‌ای دوباره از جشنواره ی نقد (19011 مشاهده)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (4170 مشاهده)
شناسنامه (3817 مشاهده)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (3380 مشاهده)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (2785 مشاهده)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (2537 مشاهده)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (2303 مشاهده)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (2256 مشاهده)
نقد تألیف/ خانه‌ای روی آب/ نقد و بررسی رمان جنایتکار اعتراف می‌کند (2253 مشاهده)
واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز (2239 مشاهده)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (2189 مشاهده)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (2166 مشاهده)
سخن سردبیر (2161 مشاهده)
خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی» (2152 مشاهده)
راه های رسیدن به همه اهداف فرهنگی از مسیر کتاب کودک می گذرد (2127 مشاهده)
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (2103 مشاهده)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (2098 مشاهده)
رویکرد دوباره ادبیات کودک معاصر به کتابهای مذهبی (2092 مشاهده)
جایگاه نقد کتاب کودک در رسانه ها؛ دردی که نیست! (2074 مشاهده)
خواننده نهفته در شماره تلفن بهشت (2067 مشاهده)
نگارش به شیوه کلاژ ادبی (2055 مشاهده)
بوک برد: مجله بین المللی ادبیات کودکان (2033 مشاهده)
انگاره هایی که داستان نشده اند (2013 مشاهده)
دوستی از پس سیم های خاردار (2008 مشاهده)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (2000 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (1017 دریافت)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (981 دریافت)
اولین کتاب های نظری ادبیات کودک در ایران (761 دریافت)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (676 دریافت)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (574 دریافت)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (558 دریافت)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (495 دریافت)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (476 دریافت)
آبی برای گنجشک های کویر (377 دریافت)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (365 دریافت)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (312 دریافت)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (295 دریافت)
اخبار نقد کتاب کودک و نوجوان پاییز 96 (288 دریافت)
ایجاد مسئولیت در برابر محیط زیست (286 دریافت)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (260 دریافت)
هفت سلحشور و من / سلحشوران ‌پارله‌آن (259 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه (251 دریافت)
کتاب‌های تازه منتشر شده (250 دریافت)
تصویر جنگ و جانباز در شعر کودک و نوجوان (249 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (247 دریافت)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (242 دریافت)
داستا نهای تمثیلی و روایت های روزگار ما (240 دریافت)
«نقطه‌» آغاز راه دگرگونی / ابعاد روایتمندی و نقد و تحلیل جامعه‌شناختی داستانِ «نقطه‌» (236 دریافت)
کتاب های نظری ادبیات کودک و نوجوان در نیمه اول دهه چهل (234 دریافت)
دوستی از پس سیم های خاردار (231 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4220 بازدید)
کودک و نوجوان ( 3632 بازدید)
شیوه نامه ( 3358 بازدید)
هیئت تحریریه ( 3160 بازدید)
شماره تماس جهت اشتراک ( 2618 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 2533 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 2230 بازدید)
اطلاعیه ( 1035 بازدید)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 958 بازدید)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 748 بازدید)
پوزش از منتقدان همکار ( 741 بازدید)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 714 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 692 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 678 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 669 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 662 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 629 بازدید)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 605 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 496 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 488 بازدید)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 480 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 457 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 451 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 442 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 633 چاپ)
هیئت تحریریه ( 484 چاپ)
شیوه نامه ( 425 چاپ)
شماره تماس جهت اشتراک ( 348 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 346 چاپ)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 329 چاپ)
کودک و نوجوان ( 307 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 301 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 148 چاپ)
اطلاعیه ( 142 چاپ)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 131 چاپ)
شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 123 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 119 چاپ)
شماره 19 و 20 فصلنامه «نقد کتاب کودک و نوجوان» منتشر شد ( 100 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 99 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 96 چاپ)
کارگاه آموزش نقد برای جوانان ( 92 چاپ)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 89 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 77 چاپ)
پرداخت حق‌التالیف‌های معوق ( 77 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 76 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 75 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 72 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | children & young adults Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb