برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
سرمقاله / گله‌ای دوباره از جشنواره ی نقد (18591 مشاهده)
شناسنامه (3397 مشاهده)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (3270 مشاهده)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (2601 مشاهده)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (2220 مشاهده)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (2024 مشاهده)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (1821 مشاهده)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (1802 مشاهده)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (1733 مشاهده)
سخن سردبیر (1700 مشاهده)
راه های رسیدن به همه اهداف فرهنگی از مسیر کتاب کودک می گذرد (1696 مشاهده)
خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی» (1694 مشاهده)
جایگاه نقد کتاب کودک در رسانه ها؛ دردی که نیست! (1679 مشاهده)
واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز (1662 مشاهده)
خواننده نهفته در شماره تلفن بهشت (1643 مشاهده)
رویکرد دوباره ادبیات کودک معاصر به کتابهای مذهبی (1627 مشاهده)
انگاره هایی که داستان نشده اند (1619 مشاهده)
بوک برد: مجله بین المللی ادبیات کودکان (1612 مشاهده)
نگارش به شیوه کلاژ ادبی (1611 مشاهده)
دوستی از پس سیم های خاردار (1587 مشاهده)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (1583 مشاهده)
کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک (1542 مشاهده)
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (1531 مشاهده)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (1527 مشاهده)
مفاهیم قدسی در داستان های کودکان و نوجوانان (1510 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
معرفی برترین های ادبیات کودک جهان (1017 دریافت)
آخرین آرزویم را صرف تو می کنم! (981 دریافت)
اولین کتاب های نظری ادبیات کودک در ایران (761 دریافت)
نگاهی به کتاب مستطاب مثنوی الاطفال (676 دریافت)
تصویرگری تألیفی و تصویرسازی کتابهای مصور (574 دریافت)
کتاب کودک و نوجوان ایران و جهان در نیمه اول سال 1393 (558 دریافت)
معرفی کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان در سال 1392 (495 دریافت)
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت (476 دریافت)
آبی برای گنجشک های کویر (377 دریافت)
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج (365 دریافت)
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان (312 دریافت)
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول (295 دریافت)
ایجاد مسئولیت در برابر محیط زیست (286 دریافت)
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه (260 دریافت)
هفت سلحشور و من / سلحشوران ‌پارله‌آن (259 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه (251 دریافت)
تصویر جنگ و جانباز در شعر کودک و نوجوان (249 دریافت)
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در قطر (247 دریافت)
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام (242 دریافت)
داستا نهای تمثیلی و روایت های روزگار ما (240 دریافت)
«نقطه‌» آغاز راه دگرگونی / ابعاد روایتمندی و نقد و تحلیل جامعه‌شناختی داستانِ «نقطه‌» (236 دریافت)
کتاب های نظری ادبیات کودک و نوجوان در نیمه اول دهه چهل (234 دریافت)
دوستی از پس سیم های خاردار (231 دریافت)
خاله سوسکه ای تازه (223 دریافت)
ادبیاتی دیگر، نقطۀ قوت یا ضعف؟/ بررسی مجموعه قصه های بز زنگوله پا (3 جلد) (222 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3320 بازدید)
شیوه نامه ( 2573 بازدید)
کودک و نوجوان ( 2478 بازدید)
هیئت تحریریه ( 2386 بازدید)
شماره تماس جهت اشتراک ( 1998 بازدید)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 1819 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 1361 بازدید)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 573 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 351 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 345 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 338 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 332 بازدید)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 314 بازدید)
همایش کتاب‌های تصویری ( 274 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 242 بازدید)
اطلاعیه ( 229 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 213 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 212 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 209 بازدید)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 206 بازدید)
کارگاه پخت نگارش نقد کاربردی بر آثار کودک و نوجوان ( 137 بازدید)
هجدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 91 بازدید)
پوزش از منتقدان همکار ( 79 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 506 چاپ)
هیئت تحریریه ( 361 چاپ)
شیوه نامه ( 326 چاپ)
26نقد در فصلنامه نقد کودک 13 ( 297 چاپ)
شماره تماس جهت اشتراک ( 252 چاپ)
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ( 223 چاپ)
کودک و نوجوان ( 180 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 160 چاپ)
همایش کتاب‌های تصویری ( 90 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 46 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 36 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 35 چاپ)
اطلاعیه ( 35 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 34 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 34 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 32 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 30 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 29 چاپ)
شانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 29 چاپ)
فصلنامه شماره 15 نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد ( 27 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 25 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 22 چاپ)
پوزش از منتقدان همکار ( 20 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | children & young adults Quarterly Book Review

Designed & Developed by : Yektaweb