فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان- راهنمای نگارش مقاله
شیوه نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مقالات باید با نرم افزار word 2007 بین 1000 تا 5000 کلمه و بر اساس شیوه نامه نشریه، حروف نگاری شده باشند. مقالات باید داری چکیده حداکثر 150 کلمه و کلیدواژه حداکثر 7 کلمه باشند. نام و نام خانوادگی، نویسنده، عنوان شغلی یا رتبه تحصیلی، ایمیل، نشانی و تلفن تماس باید در ابتدای مقاله درج شود. جدول ها، نمودارها و عکس های مقاله علاوه بر قرار گرفتن در متن باید به طور جداگانه هم ارسال گردد. دستور خط نشریه مطابق دستور خط فرهنگستان است و مراعات آن در مقالات لازم است. ارجاعات مقالات به صورت درون متنی است و کتابشناسی منابع نیز باید بر همان اساس مرتب شود. بدین ترتیب: ارجاع درون متنی: (نام خانوادگی، سال: شماره جلد/صفحات). کتابشناسی در بخش منابع: الف) کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. تعداد جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر. ب) مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشارمقاله). «نام مقاله». نام مجله و نام نشریه الکترونیکی. دوره. سال، شماره، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان:
http://cyabr.faslnameh.org/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب