Journal archive for Google Scholar Robot!

children & young adults Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوانVolume 1, Number 3 (2015-7)


اخبار کتاب کودک و نوجوان/شهریور تا بهمن 1393
اخبار کتاب کودک و نوجوان/شهریور تا بهمن 1393
| [PDF-FA] | [XML] |

ادبیاتی برای کودکان دیروز و امروز / مروری بر نخستین همایش دوسالانۀ ادبیات کودک و مطالعات کودکی
ادبیاتی برای کودکان دیروز و امروز / مروری بر نخستین همایش دوسالانۀ ادبیات کودک و مطالعات کودکی
| [PDF-FA] | [XML] |

آنگاه که نگاه تغییر می یابد/ بررسی افسانه شیر شکر در قصه های صبحی
آنگاه که نگاه تغییر می یابد/ بررسی افسانه شیر شکر در قصه های صبحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج
قلمرو طنز در داستانهای کودک / با تکیه بر داستانهای دهۀ 80 در ایران برای گروه سنی الف، ب، ج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت
آیه های کودکانه / بررسی آموزش مفاهیم خداشناسی به کودکان در آثار کلر ژوبرت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جای خالی نقدهای ترویجی/ میزگرد
جای خالی نقدهای ترویجی/ میزگرد
| [PDF-FA] | [XML] |

آرزویی از گذشته تا امروز / نامۀ سی و سه تن از شاعران و قصه نویسان کودک و نوجوان
آرزویی از گذشته تا امروز / نامۀ سی و سه تن از شاعران و قصه نویسان کودک و نوجوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فانتزیِ ژانری و عناصر آن در ادبیات کودک
فانتزیِ ژانری و عناصر آن در ادبیات کودک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدهای ماندگار/ دویدن تا سرحد التهاب: نقد سه کتاب جان کریستوفر
نقدهای ماندگار/ دویدن تا سرحد التهاب: نقد سه کتاب جان کریستوفر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان
چگونه برای کودکان بنویسیم؟/ بررسی کتاب داستان نویسی برای کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتا بهای تئوری نیمه اول 1393
کتا بهای تئوری نیمه اول 1393
| [PDF-FA] | [XML] |

واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز
واقع گرایی در ادبیات کودک/ تام برنز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست مقالات کودک و نوجوان در مطبوعاتِ نیمه اول 1393
فهرست مقالات کودک و نوجوان در مطبوعاتِ نیمه اول 1393
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نشریۀ ادبیات کودک و نوجوان / هورن بوک
معرفی نشریۀ ادبیات کودک و نوجوان / هورن بوک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جوایز بین المللی کتاب کودک: نمایشگاه بولونیا
جوایز بین المللی کتاب کودک: نمایشگاه بولونیا
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش گروه داستان تألیفی شورای کتاب کودک در دو گونۀ فانتزی و واقعگرا / 1392- 1393
گزارش گروه داستان تألیفی شورای کتاب کودک در دو گونۀ فانتزی و واقعگرا / 1392- 1393
| [PDF-FA] | [XML] |

بازاری بکر، بزرگ و جذاب / گزارشی از نشست ظرفیتهای تولید کتاب الکترونیک کودک و نوجوان
بازاری بکر، بزرگ و جذاب / گزارشی از نشست ظرفیتهای تولید کتاب الکترونیک کودک و نوجوان
| [PDF-FA] | [XML] |

سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه
سیر تحول ادبیات کودک و نوجوان در سوریه
| [PDF-FA] | [XML] |

حسابِ کتاب / گزارشی از همایش اقتصاد نشر کتاب کودک و نوجوان
حسابِ کتاب / گزارشی از همایش اقتصاد نشر کتاب کودک و نوجوان
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب - اسباب بازی، ایده ای نو و راهگشا / گزارشی از نشست سرای اهل قلم
کتاب - اسباب بازی، ایده ای نو و راهگشا / گزارشی از نشست سرای اهل قلم
| [PDF-FA] | [XML] |

یک برگ از هزاران/ مصاحبه با گروه نویسندگان
یک برگ از هزاران/ مصاحبه با گروه نویسندگان
| [PDF-FA] | [XML] |

خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی»
خط و رسم عاشقی/ تأملی در رسم الخط «عاشقانه های ایرانی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیوند هنر و ادبیات/ نگاهی بر تصاویر کتاب خرگوشها
پیوند هنر و ادبیات/ نگاهی بر تصاویر کتاب خرگوشها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رنگها روایت می کنند / نگاهی بر تصویرسازی کتاب عروسک سنگ صبور
رنگها روایت می کنند / نگاهی بر تصویرسازی کتاب عروسک سنگ صبور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جذابیت تصویری با انباشتگی رنگها / بررسی تصویرگری شعر «مرغ سرخ پاکوتاه »
جذابیت تصویری با انباشتگی رنگها / بررسی تصویرگری شعر «مرغ سرخ پاکوتاه »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چه کنم چه کار کنم؟ / نقد مجموعۀ شش جلدی «... چه کار کنم اگر»
چه کنم چه کار کنم؟ / نقد مجموعۀ شش جلدی «... چه کار کنم اگر»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی « دایره المعارف قهرمانهای ایرانی» جلد اول: ایران، سرزمین قهرمانها
نقد و بررسی « دایره المعارف قهرمانهای ایرانی» جلد اول: ایران، سرزمین قهرمانها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاهۀ ماندگاران/ نقد کتاب برگهای ماندگار
سیاهۀ ماندگاران/ نقد کتاب برگهای ماندگار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شعرهایی به سبک زندگی امروز برای نوجوانان / نگاهی بر مجموعه شعر سپید « دلتنگی های یک آپارتمان»
شعرهایی به سبک زندگی امروز برای نوجوانان / نگاهی بر مجموعه شعر سپید « دلتنگی های یک آپارتمان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وقتی از طلاق حرف می زنیم / تأملی بر «از من نخواهید لبخند بزنم»
وقتی از طلاق حرف می زنیم / تأملی بر «از من نخواهید لبخند بزنم»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سفرهای رؤیایی / نگاهی به نامه های فلیکس
سفرهای رؤیایی / نگاهی به نامه های فلیکس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وقتی دخترها کارآگاه می شوند / نگاهی به کتاب راز صدای پا
وقتی دخترها کارآگاه می شوند / نگاهی به کتاب راز صدای پا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موقعیت فانتاستیک در جهان واقعی/ نگاهی به داستان بلند جنگل ابر از مجموعۀ خون آشام ها
موقعیت فانتاستیک در جهان واقعی/ نگاهی به داستان بلند جنگل ابر از مجموعۀ خون آشام ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معنا و مفهوم در اسارت لفظ / بررسی داستان سفر به سیاره یخی
معنا و مفهوم در اسارت لفظ / بررسی داستان سفر به سیاره یخی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ادبیاتی دیگر، نقطۀ قوت یا ضعف؟/ بررسی مجموعه قصه های بز زنگوله پا (3 جلد)
ادبیاتی دیگر، نقطۀ قوت یا ضعف؟/ بررسی مجموعه قصه های بز زنگوله پا (3 جلد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول
به ممنوعه ها وارد شوید/ نقد و بررسی کنسرو غول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه
داداشی‌های طناز / بررسی عناصر طنز در کتاب اسمت چیه؟ تربچه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام
سنگها و صخره های عجیب / نگاهی به رمان سنگ سلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در حوزه کودکان نیاز به نهادهای بین وزراتخانه ای هستیم
در حوزه کودکان نیاز به نهادهای بین وزراتخانه ای هستیم
| [PDF-FA] | [XML] |

فهم زندگی
فهم زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles