Journal archive for Google Scholar Robot!

children & young adults Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوانVolume 5, Number 17 (2018-6)


روایتی از مهربانی و نامهربانی ‌ها با یک نوجوان با نیاز خاص/ معرفی و بررسی رمان «شگفتی!»
روایتی از مهربانی و نامهربانی ‌ها با یک نوجوان با نیاز خاص/ معرفی و بررسی رمان «شگفتی!»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فانتزی و هفت‌خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلی تصاویر
فانتزی و هفت‌خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلی تصاویر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان بهار 97
کتاب های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان بهار 97
| [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی کسری های یک گردآوری/ نقدی بر کتاب «کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان»
واکاوی کسری های یک گردآوری/ نقدی بر کتاب «کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازی کودکان!/ یادداشتی بر کتاب آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان در سینمای مستند
بازی کودکان!/ یادداشتی بر کتاب آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان در سینمای مستند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کمی از کل/ مروری بر کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودک
کمی از کل/ مروری بر کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قصه‌گویی، همچون جادویی برآمده از اعصار/ معرفی و بررسی کتاب «رازهای قصه‌ گویی»
قصه‌گویی، همچون جادویی برآمده از اعصار/ معرفی و بررسی کتاب «رازهای قصه‌ گویی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

متفکرانه اما نارس/ نقد و بررسی شعرهای نیمایی کتاب «آدمک بندی»
متفکرانه اما نارس/ نقد و بررسی شعرهای نیمایی کتاب «آدمک بندی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفید و ضروری؛ اما غیر بومی/ نقد و بررسی آموزش بلوغ در کتاب «پرسش های دخترانه»
مفید و ضروری؛ اما غیر بومی/ نقد و بررسی آموزش بلوغ در کتاب «پرسش های دخترانه»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زندگی با چشمان بسته/ مواجه ه‌ای روان‌شناختی‌- فلسفی با کتاب «هیچ‌وقت، هرگز»
زندگی با چشمان بسته/ مواجه ه‌ای روان‌شناختی‌- فلسفی با کتاب «هیچ‌وقت، هرگز»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سفرهای قراردادی و شخصی خود نویسنده/ نقد و برسی رمان «و باز هم سفر»
سفرهای قراردادی و شخصی خود نویسنده/ نقد و برسی رمان «و باز هم سفر»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهایی داستانی، کاریکاتوریکی، گرافیکی و آموزشی/ نقد و بررسی مجموعه قصه‌ «قصه‌ های الفبا»
رویکردهایی داستانی، کاریکاتوریکی، گرافیکی و آموزشی/ نقد و بررسی مجموعه قصه‌ «قصه‌ های الفبا»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش، روایت، داستان/ نقد و بررسی مجموعه داستان دختری که کبوتر شد
گزارش، روایت، داستان/ نقد و بررسی مجموعه داستان دختری که کبوتر شد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محفل جادوگران/ نقدی بر کتاب «جادوگر طبقه هشتم»
محفل جادوگران/ نقدی بر کتاب «جادوگر طبقه هشتم»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله
سرمقاله
| [PDF-FA] | [XML] |

تازه های نشر
تازه های نشر
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles