Journal archive for Google Scholar Robot!

children & young adults Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوانVolume 4, Number 16 (2018-1)


اخبار نقد کتاب کودک و نوجوان پاییز 96
اخبار نقد کتاب کودک و نوجوان پاییز 96
| [PDF-FA] | [XML] |

نقد کمال‌گرایانه دو رمان نوجوان/ راز گمشده خاور از عبدالمجید نجفی و ماجرای عجیب سگی در شب از مارک هادون
نقد کمال‌گرایانه دو رمان نوجوان/ راز گمشده خاور از عبدالمجید نجفی و ماجرای عجیب سگی در شب از مارک هادون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش با حرکت از نظریه به نقد/ معرفی و بررسی کتاب سرزمین مادری شهرزاد
آموزش با حرکت از نظریه به نقد/ معرفی و بررسی کتاب سرزمین مادری شهرزاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان تابستان 96
کتاب‌های تئوری هنر و ادبیات کودک و نوجوان تابستان 96
| [PDF-FA] | [XML] |

درمان با محبت و مشاوره/ کتاب ماهی بالای درخت از منظری دیگر
درمان با محبت و مشاوره/ کتاب ماهی بالای درخت از منظری دیگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انسانِ‌ کودک، موجود ساده‌ای نیست/ نقد و بررسی کتاب نوجوان ماهی بالای درخت
انسانِ‌ کودک، موجود ساده‌ای نیست/ نقد و بررسی کتاب نوجوان ماهی بالای درخت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خلاقیت در داستان‌های تاریخی/ بررسی مجموعه‌داستان کتاب خاتم براساس خلاقیت‌های نویسندگان
خلاقیت در داستان‌های تاریخی/ بررسی مجموعه‌داستان کتاب خاتم براساس خلاقیت‌های نویسندگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شعر عاشورایی، مرثیه، حماسه/ نگاهی به مجموعه شعر یک دختر بی‌گوشواره
شعر عاشورایی، مرثیه، حماسه/ نگاهی به مجموعه شعر یک دختر بی‌گوشواره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقلِّ عنایت/ سهم ادبیات دینی در کتاب‌های تئوری ادبیات کودک
اقلِّ عنایت/ سهم ادبیات دینی در کتاب‌های تئوری ادبیات کودک
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ادبیات دینی در رشد بینش دینی کودکان و نوجوانان
تأثیر ادبیات دینی در رشد بینش دینی کودکان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هفده نکته درباره جلد هفده/ حرف‌هایی درباره هفدهمین جلد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
هفده نکته درباره جلد هفده/ حرف‌هایی درباره هفدهمین جلد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش وضعیت کتاب‌های علمی کودکان و نوجوانان 1395-1396
گزارش وضعیت کتاب‌های علمی کودکان و نوجوانان 1395-1396
| [PDF-FA] | [XML] |

دنیایی خالی از معبود/ بررسی داستان‌های هری‌پاتر از منظر محتوا و پیام
دنیایی خالی از معبود/ بررسی داستان‌های هری‌پاتر از منظر محتوا و پیام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طعنه به تخیل/ نگاهی به کتاب بیدی از منظر روابط معلم و دانش‌آموزان
طعنه به تخیل/ نگاهی به کتاب بیدی از منظر روابط معلم و دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پرسش در جواب پرسش/ من چه کسی هستم؟ (مجموعه‌داستان‌های والدو)
پرسش در جواب پرسش/ من چه کسی هستم؟ (مجموعه‌داستان‌های والدو)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیبی از شگردهای انواع روایت/ نگاهی به رمان افسانۀ پسرک
ترکیبی از شگردهای انواع روایت/ نگاهی به رمان افسانۀ پسرک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داستان نگو، نقل و نبات/ نگاهی به رمانِ آب‌نبات پسته‌ای
داستان نگو، نقل و نبات/ نگاهی به رمانِ آب‌نبات پسته‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انسان خردمند، بشر هبوط‌ زده
انسان خردمند، بشر هبوط‌ زده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد کثرت‌گرایانه به داستان و مخلوقات داستانی/ نقد و بررسی رمان بر بنیادهای هستی، از مجموعۀ پتش خوارگر
رویکرد کثرت‌گرایانه به داستان و مخلوقات داستانی/ نقد و بررسی رمان بر بنیادهای هستی، از مجموعۀ پتش خوارگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گریز از واقعیت در توصیف شخصیت‌های فراواقعی/ نقدی روان‌شناسانه بر دختری که نبود
گریز از واقعیت در توصیف شخصیت‌های فراواقعی/ نقدی روان‌شناسانه بر دختری که نبود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیرجه‌زدن در اقیانوس خیال، راه‌رفتن روی لبۀ تیغ/ نقدی بر رمان هیولای کوه‌به‌دوش
شیرجه‌زدن در اقیانوس خیال، راه‌رفتن روی لبۀ تیغ/ نقدی بر رمان هیولای کوه‌به‌دوش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گردش با گوته و برادران گریم/ گزارش نمایشگاه فرانکفورت
گردش با گوته و برادران گریم/ گزارش نمایشگاه فرانکفورت
| [PDF-FA] | [XML] |

سلیمان ملک ادب و احسان/ متن پیام خانوادۀ مرحوم محسن سلیمانی در مراسم تشییع او
سلیمان ملک ادب و احسان/ متن پیام خانوادۀ مرحوم محسن سلیمانی در مراسم تشییع او
| [PDF-FA] | [XML] |

چهارسالگی یک نشریۀ بیست‌ویک ساله
چهارسالگی یک نشریۀ بیست‌ویک ساله
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌های تازه منتشر شده
کتاب‌های تازه منتشر شده
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles