Journal archive for Google Scholar Robot!

children & young adults Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوانVolume 4, Number 15 (2018-1)


اخبار کتاب کودک و نوجوان تابستان 96
اخبار کتاب کودک و نوجوان تابستان 96
| [PDF-FA] | [XML] |

ستیز با جنسیت در ادبیات کودک و نوجوان/ مطالعۀ موردی: رمان هستی از «فرهاد حسن‌زاده»
ستیز با جنسیت در ادبیات کودک و نوجوان/ مطالعۀ موردی: رمان هستی از «فرهاد حسن‌زاده»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خود میان‌بینی نویسنده با راوی/ بررسی تحلیلی رمان هستی
خود میان‌بینی نویسنده با راوی/ بررسی تحلیلی رمان هستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شورآفرینان شهر شیرین/ کارنامۀ ادبیات کودک و نوجوان در کرمانشاه
شورآفرینان شهر شیرین/ کارنامۀ ادبیات کودک و نوجوان در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مردِ مردم/ نگاهی به آثار «علی‌اشرف درویشیان»، نویسندۀ تازه‌درگذشته کرمانشاهی
مردِ مردم/ نگاهی به آثار «علی‌اشرف درویشیان»، نویسندۀ تازه‌درگذشته کرمانشاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌های تئوری بهار 96
کتاب‌های تئوری بهار 96
| [PDF-FA] | [XML] |

گل، دانه، بلبل/ نقد و بررسی کتاب وزن ارزشی در شعر کودک
گل، دانه، بلبل/ نقد و بررسی کتاب وزن ارزشی در شعر کودک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرگذشتِ ناتمامِ یک انسان/ بررسی کتابِ با نیروی عشق؛ نگاهی به زندگی توران میرهادی
سرگذشتِ ناتمامِ یک انسان/ بررسی کتابِ با نیروی عشق؛ نگاهی به زندگی توران میرهادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شگردهای طنزآفرینی در آثار شهرام شفیعی (مجموعۀ غرب وحشی)
شگردهای طنزآفرینی در آثار شهرام شفیعی (مجموعۀ غرب وحشی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در آرزوی انجمنی برای منتقدان/ گزارش چهارمین نشست منتقدان کتاب کودک و نوجوان
در آرزوی انجمنی برای منتقدان/ گزارش چهارمین نشست منتقدان کتاب کودک و نوجوان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیوست آفرینش و گسست کتاب‌آفرینی/ نقد کتاب من مثل ماه می‌شوم
پیوست آفرینش و گسست کتاب‌آفرینی/ نقد کتاب من مثل ماه می‌شوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بچه‌ها بیایید افسانه بخوانیم/ نگاهی به افسانه‌های مردمی نروژ
بچه‌ها بیایید افسانه بخوانیم/ نگاهی به افسانه‌های مردمی نروژ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دروغ‌گویی از نسل پینوکیو تا نتی
دروغ‌گویی از نسل پینوکیو تا نتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک‌شناسی اشعار خردسال اسدالله شعبانی
سبک‌شناسی اشعار خردسال اسدالله شعبانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شعر کودک درون
شعر کودک درون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هر انسان یک عالَم، هر عالَم یک هدیه
هر انسان یک عالَم، هر عالَم یک هدیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقابل زیبایی زندگی و زشتی جنگ نقد و بررسی رمان آتش‌خوارها اثر «دیوید آلموند»
تقابل زیبایی زندگی و زشتی جنگ نقد و بررسی رمان آتش‌خوارها اثر «دیوید آلموند»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاز‌ه‌های نشر کودک و نوجوان
تاز‌ه‌های نشر کودک و نوجوان
| [PDF-FA] | [XML] |

هم‌ذات‌پنداری یک نقطۀ عطف است نگاهی به رمان نوجوان بنفشه‌ها هم می‌خندند
هم‌ذات‌پنداری یک نقطۀ عطف است نگاهی به رمان نوجوان بنفشه‌ها هم می‌خندند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزارتوی پُرپیچ ‌و خم! بررسی مبانی رئالیسم جادویی در داستان رقص جن‌‌ها
هزارتوی پُرپیچ ‌و خم! بررسی مبانی رئالیسم جادویی در داستان رقص جن‌‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هجویه‌ای برای رمان‌های تخیلی جادویی نقد و بررسی رمان دی‌وی‌دی اسرارالغولان
هجویه‌ای برای رمان‌های تخیلی جادویی نقد و بررسی رمان دی‌وی‌دی اسرارالغولان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چهارسالگی یک نشریۀ بیست‌ویک ساله
چهارسالگی یک نشریۀ بیست‌ویک ساله
| [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله/ نقد بدون اطلاعات ممکن نیست
سرمقاله/ نقد بدون اطلاعات ممکن نیست
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles