پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# با سلام آیا ترجمه مقالات ترجمه هم پذیرش می شود
سلام ترجمه ی نقدهای جدیدی که بر کتاب های دوسال اخیر به دیگر زبان ها منتشر شده باشد پذیرفته خواهد بود. مثلا ترجمه ی نقدهایی از مجلات معتبر مثل بوک برد و ...
1397/12/12 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید